اسکای لایت

اسکای لایت سقفی است که با استفاده از باز کردن بخشی از سقف و تبدیل آن به سقف شیشه ای  به وجود می آید.با توجه به اینکه در این بخش به شکل طبیعی و با استفاده از نور خورشید روشنایی استفاده خواهد شد، این نکته مهم است که از ملزومات شفافی همچون شیشه و پلی کربنات استفاده شود.

این سقف با توجه به نوع سلیقه ی مشتری، می تواند ثابت و یا متحرک باشد. در سقف های متحرک، علاوه بر استفاده از نور طبیعی می توان از هوای بیرون نیز استفاده کرد و هوای محل را از این طریق تغییر داد. از طرف دیگر باید گفت که هزینه ی سقف اسکای لایت متحرک از اسکای لایت ثابت بیشتر است.

در سیستم های شفاف از چارچوب های فولاد و آلومینیوم استفاده می شود. به این شکل امنیت این سیستم ها بالاست. با توجه به استفاده از شیشه های حرارت دیده، این سقف ها در برابر همه نوع شرایط هوایی مقاوم می باشد و علاوه بر آن در مواجه با افرادی که سو نیت دارند، دسترسی و رد شدن از این سقف ها، نسبت به سقف های سابق بسیار سخت تر می باشد.

در هوای بارانی کافه ها و رستوران ها می توانند باغچه های خود را از آن محافظت کنند و در سرویس دهی به مشتریان اختلالی به وجود نیاید. در این فضاها از پوشش پارچه ای و براندا استفاده می شود، در حالی که با استفاده از سقف های شیشه ای هم آن کاربرد را دارید و هم امنیت آن بالاتر است.

مزایای اسکای لایت

  • مقاومت در برابر دانه های تگرگ و ماسه و هرگونه شرایط هوایی
  • روشنایی طبیعی محیط توسط نور خورشید
  • عایق صدا